Diabetes & Reuma Voetverzorging

Wat is de simms-classificatie?

Bij de screening van voeten van mensen met diabetes, wordt de zogenaamde "simms-classificatie" aangehouden. De simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico's de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus of meerdere ulcera.

Het is enkel mogelijk een simms-classificatie vast te stellen nadat Pedicure+ een screening heeft uitgevoerd, volgens de Richtlijn 'Verzorging van voeten van personen met diabetes mellitus'. Ook huisartsen, diabetesverpleegkundigen en podotherapeuten kunnen deze classificatie vaststellen.

Simms Klasse

SimmsOmschrijving
0Er is geen verlies van de protectieve sensibiliteit (PS) of perifeer artieel vaatlijden (PAV). Alles is dus nog in orde.
1Het gevoel in de voeten of de bloedvaten worden slechter, maar er is nog geen eelt of een ander teken van een verhoogde druk aanwezig.
2Het gevoel en de doorbloeding worden slechter en er is eelt of er zijn andere tekenen van een verhoogde druk aanwezig.
3Hieronder vallen patiënten met een ulcus of een amputatie in het verleden.

Wat zijn zorgprofielen?

Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Zorgprofiel Klasse

ZorgprofielSimmsOmschrijving
00Geen verlies PS of PAV
11Verlies PS of PAV met zorgcapaciteit.
Verlies PS of PAV zonder zorgcapaciteit.
21Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infecties.
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken.
2Verlies PS en PAV
32Verlies PS of/en PAV met verhoogde druk.
42Inactieve charcot
3Inactieve charcot
Genezen van ulcus of amputatie.
Actief niet plantair ulcus met genezing binnen twee weken.

Vergoeding

U komt in aanmerking voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering, wanneer u binnen zorgprofielen 2, 3 of 4 valt en onder controle staat bij uw huisarts. U zult doorverwezen worden naar een podotherapeut voor het opstellen van de medisch noodzakelijke voetzorg in een behandelplan.

Proces

Stap 1Het zorgprofiel wordt vastgesteld door de behandelende arts (huisarts/Internist) of praktijkondersteuner/diabetes verpleegkundige.
Stap 2De patiënt die binnen zorgprofiel 2 t/m 4 valt wordt doorverwezen naar een Podotherapeut. Deze stelt vast wat de medisch noodzakelijke voetzorg is bij u en hoe vaak u per jaar, medisch noodzakelijk, naar uw (Medisch Pedicure) mag gaan.
Stap 3Voor de medisch noodzakelijke voetzorg ontvangt u een vergoeding. De rest van de pedicurebehandeling wordt dus gezien als cosmetisch en dient u zelf te bekostigen.

Advies

Ga naar uw huisarts/internist en vraag een verwijzing naar de podotherapeut inclusief zorgprofiel aan, anders gaat u vanaf 2015 buiten de boot vallen met de vergoeding. Maak een afspraak met Podotherapie Hermanns , 077-3971318, want hiermee heb ik een contract afgesloten en dan krijgt u de medisch noodzakelijke behandeling vergoed vanaf zorgprofiel 2.

Let op! Maakt u met een andere podotherapeut een afspraak, krijgt u ook een andere pedicure. Deze keuze is aan u.